درباره سید احمد اسفندیاری

رزومه فعالیت سید احمد اسفندیاری
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاور رسمی آموزش و پرورش با حدود دو دهه سابقه فعالیت در حوزه مشاوره تحصیلی و پشتیبانی کنکور و انتخاب رشته

1- نویسنده کتاب اطلاعات کنکوری
2- مشاور مدارس برترمنطقه – نمونه دولتی، مرکزاستعدادهای درخشان علامه حلی و شاهد
3- ده سال مسئول انتخاب رشته شهرستان های استان تهران (شهرستان ملارد)
4- کسب مقام سوم در حیطه روانشناسی و مشاوره شهرستان های استان تهران
5- کسب چندین سال پیاپی مقام اول مشاوره تحصیلی و کنکور در منطقه
6- کسب رتبه اول مدرسی مهارت های مطالعه و تندخوانی و کسب مدرک MPT اتریش

برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در:

حوزه ی تحصیلی و کنکور
1- برگزاری سمینارمعرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان دردانشگاه آزاد واحد ملارد
2- برگزاری سمینارمعرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان سطح منطقه و مدارس منطقه
3- برگزاری سمینار تمرکز حواس و یادگیری مغز محور در سطح منطقه
4- برگزاری سمینار هدف گذاری حرفه ای در سطح منطقه
5- کارگاه برنامه ریزی هدفمند در سطح منطقه
6- کارگاه روش های مطالعه و تست زنی در سطح منطقه
7- مشاوره و برنامه ریزی تخصصی و پشتیبانی تحصیلی و کنکور
8- برگزاری کارگاه مهارت های مطالعه و تندخوانی و تقویت حافظه

حوزه مهارت های ارتباطی:
1-کارگاه هدف گذاری حرفه ای
2- کارگاه شناخت رسالت فردی
3- کارگاه مهارت های حل مسئله
4- کارگاه طرزفکر یا مایندست

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی